Breaking News
Loading...

สอนกีต้าร์เทคนิคการเกากีต้าร์ระดับ2

การเกากีต้าร์แบบ2เทคนิคการเกากีต้าร์ระดับสองการเกากีต้าร์ในระดับนี้เราต้องสามารถเกากีต้าร์ในขั้นพื้นฐานให้ได้ก่อนเราถึงจะมาฝึกในแบบระดับสองเพราะการเกากีต้าร์ในระดับสองนี้เราต้องมีความแข็งแรงของนิ้วเนืื่องจากการจับคอร์ดจะเป็นในรูปแบบทาบมากกว่าและบางคอร์ดมีตัวโน๊ตเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวซึ่งจากจับคอร์ดแบบนี้ทำให้การเกากีต้าร์มีเสียงที่ออกมาเพราะกว่าการจับคอร์ดในแบบพื้นฐานธรรมดา ยังไงก็ลองฝึกดูนะครับ


1 ความคิดเห็น: